Kwalitatiwne kriteriumy za pósrědnjenje a spěchowanje serbskeje rěcy w źiśownjach

 

Zagronita: Jadwiga Kaulfürstowa