Časopis "Płomje"

Kóždy měsac čakaja čitarjo w starobje 6 do 14 lět njesćerpnje na nowe wudaće Płomjenja. W nim namakaja dopisy čitarjow, nowe serbske powědančka, bajki a powěsće. W kóždym wudaću stej tež spěw abo baseń spřihotowanej, powědančka, dialogi a comicsy, kotrež aktiwne wuknjenje delnjoserbšćiny spěchuja. Za wotměnu garantuja runje tak tež přinoški wo serbskich stawiznach, reportaže wo přirodźe a sportowe přinoški. Zajimawosće wo starych a nowych wunamakankach, recepty, paslenske namjety a kuriozity skulojća temowy poskitk. Žorty, pytanske wobrazy, hódančka a wumolowanske wobrazy w dźěćacym časopisu wězo njepobrachuja. 

Płomje wudawa Rěčny centrum WITAJ w Choćebuzu. Zešiwk wuchadźa měsačnje, w lěćnych prózdninach jako dwójne čisło, w nakładźe 1.000 eksemplarow w Ludowym nakładnistwje Domowina w Budyšinje. Wottud so z wjetšeho dźěla do šulow ze serbskej wučbu rozesćele.

Forma wuchadźenja: zešiwk w delnjoserbšćinje z wobjimom 32 stron (format A5)
Wašnje wuchadźenja: měsačnje (11 króć wob lěto
)
Časowy wobłuk wuchadźenja: wot lěta 1957
Płaćizna jednotliweho čisła: Jednotliwy zešiwk za 0,60 € předawa so w Serbskej kulturnej informaciji Lodka w Choćebuzu.
Abonement: Za lětni přinošk 5,50 € so Wam zešiwk prawidłownje připósćele. (Skazanka přez Ludowe nakładnistwo Domowina)
 

Redaktor: Bernd Melcher
Kontakt: plomje(at)sorben.com
Wudawaćel: Domowina z. t. – Rěčny centrum WITAJ
Nakładnistwo/ rozšěrjenje: Ludowe nakładnistwo Domowina Budyšin
ISSN 0136-2594

Spěchowane wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki Zwjazka, Swobodneho stata Sakska a kraja Braniborska. 

MsoNormal