Časopis "Płomjo"

Kóždy měsac čakaja čitarjo w starobje 7 do 14 lět njesćerpnje na nowe wudaće Płomjenja. W nim namakaja čitarske dopisy, nowe serbske powědančka, bajki a powěsće, nowy spěw, krimi a comic, to a tamne ze serbskich stawiznow, sportowe přinoški, reportaže z přirody a raja zwěrjatow, zajimawostki wo starych a nowych wunamakanjach, recepty, paslenske pokiwy a kuriozity. Žorty, hódančka, pytanske a wumolowanske wobrazy w dźěćacym časopisu wězo njepobrachuja.

Nimo toho organizuje redakcija za serbskich šulerjow wšelake sportowe a kulturne zarjadowanja. Tak wotměwa so na př. lětnje staflowy běh wo pokal Płomjenja za serbske srjedźne šule w Ralbicach.
Časopis Płomjo wudawa so wot Rěčneho centruma WITAJ a wuchadźa měsačnje w nakładźe 2.100 eksemplarow w Ludowym nakładnistwje Domowina w Budyšinje. Wottud rozesćele so z wjetšeho dźěla do šulow ze serbskej wučbu. 
 
Forma wuchadźenja: zešiwk w hornjoserbskej rěči we wobjimje 40 stron (format A5)
Wašnje wuchadźenja: měsačnje (11 króć wob lěto)
Časowy wobłuk wuchadźenja: wot lěta 1952
Płaćizna jednotliweho zešiwka: Jednotliwy zešiwk płaći 0,70 € a předawa so w Smolerjec kniharni.

Abonement: Za lětni přinošk 6,60 € so Wam zešiwk prawidłownje připósćele(Skazanka přez  Ludowe nakładnistwo Domowina)
 

Redaktor: Pětr Šołta
Kontakt: plomjo(at)sorben.com
Internetowa strona: www.plomjo.de
Wudawaćel: Domowina z. t. – Rěčny centrum WITAJ Budyšin
Nakładnistwo/rozšěrjenje: Ludowe nakładnistwo Domowina Budyšin
ISSN 0032-1605

Spěchowane wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki Zwjazka, Swobodneho stata Sakska a kraja Braniborska.

div