Časopis "Serbska šula"

Serbska šula je jenički pedagogiski fachowy časopis za wučerjow a kubłarjow Hornjeje a Delnjeje Łužicy. Wjetšina přinoškow wozjewja so hornjoserbcse, prawidłowny wobstatk časopisa tworja pak tež delnjoserbske nastawki.

We hłownym podawa so wobsah časopisa w třoch kategorijach:

W prěnim dźělu „Teorija a praksa“ podawaja so na jednej stronje přinoški přewažnje wědomostneho charaktera, na druhej stronje na praksu orientowane nastawki k wuhotowanju wučby. W nazymskim čisle wozjewjeja so tu nimo toho tež předstajenja knihow a recensije k nowym, wot Rěčneho centruma WITAJ k spočatkej šulskeho lěta wudatym wučbnicam a wučbnym materialijam.

Druha rubrika Serbskeje šule wobsahuje kopěrowanske předłohi za wužiwanje we wučbje. Při tym jedna so wo wučbu wudospołnjace materialije, kotrež zwjetša serbscy fachowi wučerjow w prěnim rjedźe za wučbu serbšćiny, ale tež za wšelake druhe předmjety wudźěłaja.

W třećim dźělu časopisa so aktualne, za wučbu relewantne temy diskutuja. Nimo toho rozprawja so tu wo zarjadowanjach k serbskorěčnemu kubłanju kaž tež wo dźěławosći Rěčneho centruma WITAJ.


Forma wuchadźenja: zešiwk w formaće A4 w hornjoserbšćinje, zdźěla w delnjoserbšćinje we wobjimje 32 stron
Wašnje wuchadźenja:  štwórćlětnje

Časowy wobjim wuchadźenja: wot 1948
Płaćizna jednotliweho zešiwka: Jedyn zešiwk płaći 3,00 € a předawa so w Smolerjec kniharni.
Abonement: Za lětni přinošk 10,00 € so Wam zešiwk prawidłownje připósćele. (Skazanka přez Ludowe nakładnistwo Domowina)

Redaktorka: Wórša Šołćina
Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
Wudawaćel: Domowina z. t. – Rěčny centrum WITAJ 
Nakładnistwo/rozšěrjenje: Ludowe nakładnistwo Domowina Budyšin
ISSN 0138-2497

Spěchowane wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki wot Zwjazka, Swobodneho stata Sakska a kraja Braniborska.

Download: