Download: Materialije za zakładne šule w hornjoserbšćinje
 

Hudźba

 
 

Serbšćina

kopěrowanske předłohi za wučbu serbšćiny w zakładnej šuli
Wudawaćel: Domowina z. t. – Rěčny centrum WITAJ, Budyšin 2004
awtorka: Christel Krawcec
ilustratorka: Martina Gollnick
wuhotowar: Jan Budar
skazanske čisło: P0/50/04-1

Dźěłarnička bajki, 1. dźěl (PDF, 4767 Kb) – 3. lětnik
Dźěłarnička bajki, 2. dźěl
 (PDF, 4751 Kb)
Dźěłarnička bajki, 3. dźěl
 (PDF, 3566 Kb)
Dźěłarnička bajki, 4. dźěl
 (PDF, 1611 Kb)
Dźěłarnička bajki, 5. dźěl
 (PDF, 3405 Kb)
kopěrowanske předłohi
Wudawaćel: Domowina z. t. – Rěčny centrum WITAJ, Budyšin 2005
awtorka: Milenka Vitzky
ilustratorce: Martina Gollnick, Gudrun Lenz
wuhotowarka: Simona Ćěslina
skazanske čisło: L-1/83/05-1

Dźěłowa mapa serbšćina (PDF, 3338 Kb) – 1. lětnik
kopěrowanske předłohi
wudawaćel: Domowina z. t. – Rěčny centrum WITAJ, Budyšin 2005
awtorka: Lucija Kuškec
ilustratorka: Erika Baarmann
wuhotowarka: Simona Ćěslina
skazanske čisło: L-1/53/05-1

Čitanska kompetenca w zakładnej šuli, 4. lětnik – PDF, 39 Kb
Domino 1. lětnik – PDF, 54 Kb
Kak rěkaja myški, 1. a 2. lětnik
Micki w nalěću – PDF, 68 KB
Mój Što-mam-rady-ABC – PDF, 23 Kb
Na kotrej stronje w słowniku?, 2. lětnik - PDF, 35 Kb
Na parkowanišću, 3./4. lětnik
Pismikowy diktat, 1. lětnik - PDF, 34 Kb
Prawe słowo k wobrazej – PDF, 67 Kb
Słowa k wěstym temam namakać, 2. lětnik - PDF, 47 Kb 
Słowne hódančko, 1. lětnik - PDF, 58 Kb
Trójniki na rejowanskim balu, 3./4. lětnik - PDF
Wbohi zajac – PDF, 39 Kb
Wobraz – słowo, 1. lětnik – PDF, 56 Kb
 
Nazwukowa tabulka – material za wučerja
Po dalekubłanju k temje "Nazwukowa tabulka", kotrež je fachowa poradźowarka za zakładne šule knjeni Daniela Knoblichowa přewjedła, podamy na tutym městnje material do ruki wučerja. Material je nadźěłała knjeni Regina Jakubašec pod nawodom D. Knoblichoweje a móže so w 1. lětniku wužiwać.
Hrajne karty (čornoběłe)
Hrajne karty (barbne)
Karty – alfabet – A4
Karty za přikryw 2

Nazwukowa tabulka (barbne)
Nazwukowa tabulka bjez wobrazkow (čornoběłe)
Nazwukowa tabulka bjez wobrazkow (barbne)
Nazwukowa tabulka – małe pismiki (čornoběłe)
Nazwukowa tabulka – małe pismiki (barbne)
Nazwukowa tabulka – wulke pismiki (čornoběłe)
Nazwukowa tabulka – wulke pismiki (barbne)

Pismiki – A4
Pismiki – A5
Wobrazy A4 (barbne)
Wobrazy A5 (barbne)
Wobrazy za wutřihanje (čornoběłe)
Wobrazy za wutřihanje (barbne)
Žórła wobrazow
 

Serbšćina 2plus

Zwěrjata w zymje – PDF, 78 Kb
Krótkodźěło, 3. lětnik - PDF, 40 Kb
 

Předmjety zwjazowaca wučba

Wučbne materialije za dwurěčnu předmjety zwjazowacu wučbu w primarnym schodźenku / Unterrichtsmaterialien für den zweisprachigen fächerverbindenden Unterricht in der Primarstufe
Wudawaćel: Domowina z. t. – Rěčny centrum WITAJ, Budyšin 2003

Dźěl 1 – wučbnej sekwency:
"Łučne kwětki" – 1. lětnik serbšćina jako druha rěč (serbšćina, domiznowěda / wěcna wučba, hudźba, wuměłske kubłanje)
"Kwětki na łuce" – 1. lětnik serbšćina jako maćeršćina (serbšćina, domiznowěda / wěcna wučba, hudźba, wuměłske kubłanje)
Dźěl 2  – wučbna sekwenca:
"Rostliny – zeznaće łučnych kwětkow  – 1. lětnik serbšćina jako druha rěč (serbšćina, domiznowěda / wěcna wučba, hudźba, wuměłske kubłanje)
Dźěl 3 – wučbne sekwency:
"Łučne kwětki / Wiesenblumen" – 1. lětnik serbšćina jako maćerna rěč (serbšćina, domiznowěda/wěcna wučba, hudźba, wuměłske kubłanje)
"Kwětki na łuce / Blumen auf der Wiese" – 1. lětnik serbšćina jako maćerna rěč (serbšćina, domiznowěda/wěcna wučba, hudźba, wuměłske kubłanje)
"Erwachen der Natur im Frühling" – 1. lětnik serbšćina jako maćerna rěč (serbšćina, domiznowěda/wěcna wučba, hudźba, wuměłske kubłanje, hudźba, ručne dźěło)
"Tiere des Waldes im Winter" – 4. lětnik serbšćina jako druha rěč (domiznowěda/wěcna wučba, serbšćina, němčina, hudźba, sport, ručne dźěło)
"Abenteuer Sonne" – 2. lětnik serbšćina jako druha rěč a serbšćina jako maćerna rěč (serbšćina, němčina, domiznowěda/wěcna wučba, ručne dźěło, wuměłske kubłanje, hudźba)
 

Wěcna wučba
 

Naše žito, 3. lětnik – PDF, 52 Kb

město Budyšin - PDF, 62 Kb
gmejna Chrósćicy - PDF, 82 Kb
gmejna Njebjelčicy - PDF, 95 Kb
gmejna Pančicy-Kukow - PDF, 105 Kb
gmejna Radwor - PDF, 147 Kb
gmejna Ralbicy - PDF, 80 Kb
gmejna Worklecy- PDF, 75 Kb
zadnje strony kartow - PDF, 60 Kb
něme karty, kopěrowanske předłohi