Download: Katalogi


Katalog za pěstowarnje

Poskitk didaktiskich materialijow za potrjebu w pěstowarnjach (za staršich) (PDF, 1224 KB)
Rěč spěchowace materialije za předšulske dźěći 
Budyšin, Domowina – Rěčny centrum WTIAJ 2009, 24 stronow.
Skaz. čo.: P-0/157/09
Rěčny centrum WITAJ je zestajił wuběr titulow za dwurěčne kubłanje, kotrež smy za dźěło we WITAJ-skupinach wuwili. Knihi, zešiwki a hry, kotrež wabja z pisanymi ilustracijemi do zaběry, su napisane w jednorej serbšćinje a rozestajeja so z temami wobswěta dźěsća. Zdźěla su so přidali němske přełožki wobsaha. Poskićene materialije njech su orientacija za staršich, kubłarki a wšěch na dwurěčnym kubłanju zajimowanych. Na předań su w Smolerjec kniharni abo w Serbskej kulturnej informaciji w Budyšinje.

Poskitk didaktiskich materialijow za potrjebu w pěstowarnjach (za kubłarki) (PDF, 1567 KB)
Didaktiski material za kubłarki w serbskorěčnych skupinach 
Budyšin, Domowina – Rěčny centrum WTIAJ 2009, 32 stronow.
Skaz. čo.: P-0/158/09
Zešiwk wobsahuje přehlad wšěch didaktiskich materialijow, kolenkowych knižkow, hrow, dźěłowych mapow, zešiwkow a filmow, kotrež su nastali w Rěčnym centrumje WITAJ za dźěło w dźěćacych dnjowych přebywanišćach. Njech su kubłarkam pomoc a inspiracija při dźěle na dobro serbskorěčneho kubłanja dźěći. Wjetšinu aterialijow dóstanjeće w Rěčnym centrumje WITAJ, tamny dźěl w Smolerjec kniharni abo w Serbskej kulturnej informaciji (SKI) w Budyšinje.

 


Katalog za šule

Poskitk wučenskich a wuknjenskich materialijow 2015/2016 
Poskitk wučenskich a wuknjenskich materialijow za Hornju Łužicu 
Budyšin, Rěčny centrum WITAJ 2015
Skaz. čo.: L-0/13/15

Pórucenja wuceńskich a wuknjeńskich materialijow 2015/2016 
Poskitk wučenskich a wuknjenskich materialijow za Delnju Łužicu
Budyšin, Rěčny centrum WITAJ 2015
Skaz. čo.: L-0/219/15


Rěčny centrum WITAJ je přehlad aktualneje pedagogiskeje literatury kaž tež wšelakich wučbnych materialijow zestajał, kotrež so lětnje aktualizuja. Nowowudaća předstajenych wučbnicow, dźěłowych zešiwkow a přiručkow su wosebje wuzběhnjene. Krótke pokiwy na wosebitosće jednotliwych titulow abo wučbnych rjadow pomhaja zajimcej so orientować.
Tutón katalog dóstanjeće darmotnje w Rěčnym centrumje WITAJ w Budyšinje a Choćebuzu.

 


Doporučenje: Katalogi Ludoweho nakładnistwa Domowina