Materialije za pěstowarnje w hornjoserbšćinje

Čerwjenawka a druhe bajki
najznaćiše němske ludowe bajki bratrow Grimm, zasopowědane w jednorej serbšćinje za dźěći mjez 5 a 10 lětami a bohaće ilustrowane; kóždej bajce je přidaty spěw
zasopowědała: Monika Jurkowa
spěwy: Maria R.-Šołćina
ilustratorka: Gudrun Lenz
wudawaćel: Rěčny centrum WITAJ
2005, LND
112 str. • 12,90 €
ISBN 978-3-7420-1261-6 (skazanka přez Ludowe nakładnistwo Domowina)
 

Kikerahi, biło je tři!
Do bohaće ilustrowaneho spěwnika je zapřijatych 120 znatych a nowych serbskich dźěćacych spěwow ze žiwjenskeho wobłuka předšulskeho dźěsća. Kóždemu spěwej je přidate zjeće wobsaha w němskej rěči. Zhromadnje ze spěwnikom wuda so CD z 38 wubranymi titulemi.
zestajerka: Leńka Thomasowa
ilustratorka: Antje Flad
3. nakład 2009, Załožba za serbski lud a Rěčny centrum WITAJ
128 str. • 12,00 €
skaz. čo. ZP 33/04 (skazanka přez Ludowe nakładnistwo Domowina a Serbsku kulturnu informaciju)
  

Kikerahi, biło je tři
Na CD je słyšeć 38 wubranych spěwčkow ze spěwnika "Kikerahi, biło je tři", kiž su so zdźěla z předšulskimi dźěćimi nahrawali.
zestajerka: Leńka Thomasowa
3. nakład 2009, Załožba za serbski lud a Rěčny centrum WITAJ
12,00 €
skaz. čo. ZP 33/04-CD (skazanka přez Ludowe nakładnistwo Domowina a Serbsku kulturnu informaciju)
   

Klanka Rjanka
kolenkowa knižka
awtor: Hync Nagel
hudźba: Jan Cyž
ilustratorka: H. Winklerec
2004, Rěčny centrum WITAJ
skaz. čo.: P-0/67/04-1 (skazanka přez Rěčny centrum WITAJ)
  

informaciski zešiwk k dwurěčnemu kubłanju za dźěći, staršich a kubłarki
wuchadźa 4 króć wob lěto (skazanka přez Rěčny centrum WITAJ)
  

Mein sorbisches Bildwörterbuch
bohaće ilustrowany słownik za serbšćinu wuknjace dźěći; wobrazki k něhdźe 1000 předmjetam z blišeho wobswěta dźěsća su w serbskej a němskej rěči pomjenowane
awtorka: Michaela Rehor
ilustrator: Konrad Golz
wudawaćel: Rěčny centrum WITAJ
3. nakład 2003, LND
120 str. • 12,90 €
ISBN 3-7420-1154-5 (skazanka přez Ludowe nakładnistwo Domowina)
 

Meine sorbische Sprachtruhe
material k spěchowanju serbskeje rěče; k wužiwanju wosebje w horće, ale tež w pěstowarni a doma; wobsahuje wobrazy a słowne kartki k wšelakim temam
zestajerka: Janina Krygarjowa
ilustrator: Konrad Golz
wudawaćel: Rěčny centrum WITAJ
2004, LND
9,90 €
ISBN 978-3-7420-1290-6 (skazanka přez Ludowe nakładnistwo Domowina)
 

Moja huba, što ta čini?
dźěłowy material za rěčne kubłanje w pěstowarni z namjetami za zwučowanja a hry
awtorka: Wanda Wokowa
ilustratorka: Isa Bryccyna
2007, Rěčny centrum WITAJ
18 łopjenow • 5,00 € (škitna płaćizna)
skaz. čo.: P-0/110/07-1 (skazanka přez Rěčny centrum WITAJ)
  

Mój pisany předšulski zešiwk
zwučowanja a zaběry za předšulske dźěći k wšelakim wučbnym wobłukam
zestajerka: Michaela Hrjehorjowa
2008, Rěčny centrum WITAJ
40 str. • 1,50 € (škitna płaćizna)
skaz. čo.: P-0/110/07-1 (skazanka přez Rěčny centrum WITAJ a Serbsku kulturnu informaciju)
 

Piraća
kolenkowa knižka
awtorka: Gunda Heyderowa
ilustratorka: Jenny Triebelojc
2009, Rěčny centrum WITAJ
skaz. čo: P-0/151/09 (skazanka přez Rěčny centrum WITAJ)
  

Powědančka za předšulske dźěći
awtorka: Wórša Šołćic
2004, Rěčny centrum WITAJ
58 stronow
skaz. čo.: P-0/49/04 (skazanka přez Rěčny centrum WITAJ)
  

Serbske nałožki a wašnja
dźěłowa mapa z ilustracijemi a wopisowanjom serbskich nałožkow
awtorka: Carola Lanzyna
ilustratorka: Daša Bacmaňáková
wudawaćel: Rěčny centrum WITAJ
2. nakład 2008, LND
10 plakatow • 9,90 €
ISBN 978-3-7420-1260-9 (skazanka přez Ludowe nakładnistwo Domowina)
  

W chorowni
Wobrazowa knižka za předšulsku starobu powěda wo wšědnym dnju w chorowni, widźane z wočomaj dźěsća. Nakromne mjeńše wobrazki informuja čitarja wo serbskich pomjenowanjach wšelakich typiskich předmjetow chorownje. Knižka hodźi so k wobhladanju, powědanju a předčitanju.
awtorka: Annett Dźědźikowa
ilustracije: Günter Wongel
wudawaćel: Rěčny centrum WITAJ
2002, LND
16 str. • 2,50 €
ISBN 3-7420-1247-9 (skazanka přez Ludowe nakładnistwo Domowina)
 

8-mjeńšinski wabjenski film wo dwurěčnym kubłanju w pěstowarni (model WITAJ)
produkcija: MCS-Sachsen
2007, Rěčny centrum WITAJ
skaz. čo.: P-0/113/07 (skazanka přez Rěčny centrum WITAJ)
  

Witko
didaktiska mapa z 10 scenami k wužiwanju w serbskorěčnych skupinach
awtor: Jandytar Hajnk
ilustratorka: Martina Gollnick, Cornelia Mäffertowa
2006, Rěčny centrum WITAJ
5,00 € (škitna płaćizna)
skaz. čo.: P-0/102/06 (skazanka přez Rěčny centrum WITAJ)
  

Zběrka hrow
4 kóstkowe hry ze serbskimi wobsahami
ilustratorka: Cornelia Mäffertowa
2006, Rěčny centrum WITAJ
skaz. čo.: P-0/ 101/06 (skazanka přez Rěčny centrum WITAJ)