Projekty

 

Rěčny centrum WITAJ přewjeduje serbskorěčne projekty za předšulski a šulski wobłuk a za wólny čas dźěći a młodostnych. Cil je, za wšitke starobne skupiny zajimawe poskitki organizować. Někotre projekty su tak koncipowane, zo móža so na nich rady tež starši kaž tež dźědojo a wowki wobdźěleć.