Serbski "Schlingel"

 16. mjezynarodny filmowy festiwal "Šibałc" 

 Srjedu, 12. oktobra 2011, poby skupina šulerjow SSŠ Ralbicy ze swojej wučerku Marju Wałdźinej  a zastupjerku Rěčneho centruma WITAJ Michaelu Hrjehorjowej na 16. mjezynarodnym dźěćacym filmowym festiwalu „Šibałc“ w Kamjenicy. 

Skupina z Łužicy wobdźěli so na dźěłarničce k temje "Domizna a identita" a dožiwi wjacore filmowe premjery, mjez druhim z Chorwatskeje a Južneje Ameriki. Filmy pokazaja so w originalnej rěči z jendźelskim podtitulom. Němčina so simultanje přida.

Dobre kontakty k wuhotowarjam festiwala wotewrja Rěčnemu centrumej WITAJ durje k filmowym producentam a z tym k mytowanym filmam za synchronizowanje do serbšćiny.

 


     15. mjezynarodny filmowy festiwal "Šibałc"

Wot 27. hač do 29. septembra 2010 přebywaše skupina šulerjow SSŠ Worklecy ze swojej wučerku Sabinu Žurowej a zastupjerku Rěčneho centruma WITAJ Michaelu Hrjehorjowej na 15. mjezynarodnym dźěćacym filmowym festiwalu „Šibałc“ w Kamjenicy.

Šulerjo wobdźělichu so na wjacorych dźěłarničkach a wobhladachu sej někotre nowe filmowe produkcije, mjez druhim ruski film „Dwanate lěćo“, nižozemski film „Indian“ a ameriski film „Alabama Moon“. Najhłubši zaćišć pak zawostaji pola wjetšiny němski krótkofilm z titulom „Jutře je dźensa“, kotryž pokaza so w rjedźe krótkofilmow Nastajenje k žiwjenju.

Šulerjo nawróćichu so zahorjeni a połni zaćišćow, nadźijejo so, zo so jedyn z najlěpšich filmow do serbšćiny přełoži a synchronizuje.

  


"Gilles" serbsce synchronizowany

"Gilles" je jara čućiwy a wuběrnje hraty belgiski dźěćacy film, kotryž wobjednawa temy, kaž smjerć, lubosć, přećelstwo a pytanje za swójskim žiwjenskim pućom. Na Mjezynarodnym dźěćacym festiwalu 2006 w Kamjenicy wuznamjeni so film z třomi mytami, mjez druhim z mytom mjezynarodneje dźěćaceje jury.

Premjeru serbsce synchronizowaneho filma dožiwi w septembrje 2010 něhdźe 200 zahorjenych přihladowarjow w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali "Jednota". Rěčny centrum WITAJ je tutón projekt zhromadnje ze Sakskim wukubłanskim a wupruwowanskim kanalom Budyšin (SAEK) realizował.

 


14. mjezynarodny filmowy festiwal "Šibałc"

6. oktobra 2009 wopytaštaj zastupjerjej Rěčneho centruma WITAJ zhromadnje ze šulerjemi a wučerku Serbskeje srjedźneje šule "Dr. Marja Grólmusec" Radwor  14. mjezynarodny filmowy festiwal "Šibałc" w Kamjenicy .  

Woni wobdźělichu so na dźěłarničce k temje "Dostojnosć čłowjeka je njedótkliwa" a rozmołwjachu so z filmowcom wo krótkofilmje. Dale wobhladachu sej dwě cyle nowej filmowej produkciji: rusku bajku „Kniha mištra“, kotraž so w Kamjenicy k prěnjemu razej zjawnosći pokaza, a danski młodźinski film „Karla & Katrina“, kotryž jedna wo hłubokim přećelstwje młodostneju. Wobaj filmaj pokazaštej so w originalnej rěči z jendźelskimi podtitulemi. Němčina so simultanje poda. Po filmje mějachu šulerjo składnosć, hić po awtogramy.
 
Jedyn z najlěpšich festiwalowych filmow budźe so w nadawku RCW zaso do serbšćiny přełožić a synchronizować.
 

"Ruudi" serbsce synchronizowany

"Ruudi" – estnisko-finsko-němski dźěćacy film, kiž so na Mjezynarodnym festiwalu dźěćaceho filma  "Schlingel" 2006 z mytom publikuma wuznamjeni – bu z pomocu šulerjow a čłonow Chróšćanskeje lajskeje dźiwadłoweje skupiny serbsce synchronizowany.

Premjeru filma dožiwi w juliju 2008 něhdźe 250 zahorjenych přihladowarjow w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali "Jednota". Rěčny centrum WITAJ je tutón projekt zhromadnje ze Sakskim wukubłanskim a wupruwowanskim kanalom Budyšin (SAEK) realizował.