Swjedźeń serbskeje rěče

 

11. swjedźeń serbskeje rěče w Radworju

103 šulerjow štwórteho lětnika z Radworja, Slepoho, Hodźija, Njeswačidła, Barta a Wojerec wobdźěli so na 11. swjedźenju serbskeje rěče, kotryž organizuje Rěčny centrum WITAJ za šulerjow, kotřiž wuknu serbšćinu jako cuzu rěč.

Zaměr projekta je, zo dožiwja šulerjo atraktiwne zaběry w žiwej serbskorěčnej atmosferje. Pozitiwne dožiwjenja ze serbskej rěču měli jim być pohon do dalšeho wuknjenja serbšćiny.

Na spočatku swjedźenja předstajichu so jednotliwe šulerske skupiny z małym kulturnym přinoškom. Tak nasta pisany program z rejemi, spěwami, basnjemi a skečemi. Potom přizamkny so dźěło we wosom dźěłarničkach:

  • serbski kwis,
  • serbski spěw,
  • serbske instrumenty,
  • časopis “Płomjo”,
  • wjesna rallye,
  • serbska reja,
  • serbske powěsće a
  • serbska drasta.

Z nich smědźeše sej kóždy šuler dwě wuzwolić.

Za čas dźěłarničkow wotmě so wučerske dalekubłanje k nowym materialijam za serbšćinu jako cuza rěč (ISL) "Wuknjemy serbsce 1 - 4" pod nawodom sobudźěłaćerkow RCW Annett Dźědźikoweje a Simony Ćěslineje. Nimo toho wužichu serbšćinarki składnosć za wuměnu nazhonjenjow a žiwu diskusiju wo móžnosćach a wuměnjenjach za wučbu na jednotliwych šulach.

Z małym připołdnišim přikusom so swjedźeń serbskeje rěče zakónči.

Rěčny centrum WITAJ dźakuje so wšitkim akteram a kooperaciskim partneram, kiž su k poradźenju swjedźenja přinošowali.

01020304050607080910111213141516