Rěčny kurs hornjoserbšćiny za dźěći
 

Rozprawa wo rěčnym kursu za předšulske dźěći 2012

Po tym zo bě Rěčny centrum WITAJ w lěće 2011 poskićił w Budyšinje prěni kurs serbšćiny za předšulske dźěći, naprašowachu so tež 2012 zaso němscy starši, hač njehodźał so tajki kurs znowa zarjadować. Pozadk je zaměr Serbskeje zakładneje šule Budyšin, wobmjezowaneje kapacity swojeje šule dla jenož hišće šulskich nowačkow přiwzać, kiž maja serbskorěčne předznajomosće. Za staršich, kiž njejsu swoje dźěćo hnydom w prěnim pěstowarskim lěće do serbskeje skupiny dali abo hdyž njejsu městno w tajkej dóstali, je ćežko, na druhim puću swoje dźěćo serbsce wuknyć dać, byrnjež sej to wuraznje přeli. Tuž je so RCW rozsudźił, znowa kurs za pěstowarske dźěći organizować a z tym tež tutym dźěćom šansu dać, serbsce wuknyć.

Lětsa přewza nawod rěčneho kursa wučerka na wuměnku a něhdyša nawodnica Serbskeje zakładneje šule Budyšin, Christa Paulowa. Wot 4. apryla do 18. julija 2012 wuwučowaše wona tydźensce w cyłkownje 14 hodźinach wosom dźěći w starobje pjeć a šěsć lět. Prěnje tři zetkanja wotměchu so w sydarni Rěčneho centruma WITAJ, dalše potom na přeće wučerki w Serbskej zakładnej šuli Budyšin.

W jara wotměnjawym, starobje dźěći wotpowědowacym dźěle posrědkowaše Christa Paulowa dźěćom zakładnu serbsku leksiku. Wuknjacy zaběrachu so z temowymi wobłukami štó sym, swójbni, barby, nakupowanje, dźěle ćěła, šula. Při tym njewuknychu jenož jednotliwe wokable, ale tworjachu hižo jednore sady. K intensiwnej wučbje słušachu pak tež spěwy, jednore hry a přeco zaso raz – jako mytowanje za prócu – plack.

Ke kóncej kursa přepodaštej Christa Paulowa a dr. Beata Brězanowa, nawodnica RCW, wobdźělnikam wopismo a "Mój pisany předšulski zešiwk".

 


Fotowa galerija

0102030405060708091011