WITAJ-film

 

Rěčny centrum WITAJ je wabjenski film wo projekće WITAJ w pěstowarnjach Hornjeje a Delnjeje Łužicy a wo dalewjedźenju dwurěčneho kubłanja w šuli wudał. Drježdźanska firma MCS je produkciju 8-mjeńšinskeho filma – wot scenarija hač k hotowemu produktej – přewzała. DVD móža sej pěstowarnje, šule a wšitcy dalši zajimcy w Rěčnym centrumje WITAJ w Budyšinje a Choćebuzu kupić, wupožčić abo sej film tu wobhladać.