Kwalitatiwne kriterije za posrědkowanje a spěchowanje serbšćiny w dźěćacych dnjowych přebywanišćach

 

Zamołwita: Jadwiga Kaulfürstowa

Zaměr: Za kubłarki serbskich žłobikowych a pěstowarskich skupin w dźěćacych dnjowych přebywanišćach je so nadźěłała přiručka, po kotrejž móhli so w swojim serbšćinu posrědkowacym a serbšćinu spěchowacym dźěle z dźěćimi orientować. Wona ma so wšitkim serbskim kubłarkam, nošerjam a wjednicam serbsce dźěłacych pěstowarnjow kaž tež wukubłančam a studentkam socialneje pedagogiki spřistupnić.

Předmjet & přewjedźenje: Wuwił je so katalog kwalitatiwnych kriterijow za dźěło kubłarkow w serbskich skupinach, kotryž je wobsahowje wusměrjeny na posrědkowanje a spěchowanje serbskorěčnych kmanosćow dźěći. Wón orientuje so na kriterijowym katalogu "Pedagogiska kwalita w dnjowych přebywanišćach za dźěći", wudatym wot Wolfganga Tietzy a Susanny Viernickel. W nim podawa so detailnje wopisana praksa optimalneho kubłarskeho dźěła po metodźe imersije, kotraž měła kubłarkam z pohonom być, kwalitu swojeho rěč posrědkowaceho a spěchowaceho dźěła dale zwyšeć.

Wuslědk: Wuda so katalog kwalitatiwnych kriterijow za kubłarske dźěło w žłobiku a pěstowarnjach a k tomu dźěłowy zešiwk z metodiskimi pokiwami za wužiwanje w praksy kaž tež formulary za sebjeewaluaciju.

Katalog kwalitatiwnych kriterijow – download