Projektowe dźěło

 

Rěčny marketing a projektowe dźěło Rěčneho centruma WITAJ stej wusměrjenej na iniciěrowanje, wuwiwanje a přewjedźenje rěč spěchowacych naprawow. Při tym prócujemy so wo zapřijeće wšitkich starobnych skupin.

W projektach z wólnočasnym charakterom skićamy serbsce a němsce wotrosćacym dźěćom a młodostnym składnosć, serbšćinu tež zwonka swójby a kubłanišća dožiwić a wosobinsce nałožować móc.

Tež wuwiwanje přidatnych materialijow za wužiwanje w šuli słuša k našim nadawkam. Nimo wučbnicow je w šulach tež potrjeba za wšelakimi formami modernych medijow wulka. Tak zhotowjamy na přikład słuchanske cejdejki, atlasowe karty a točimy abo synchronizujemy filmy za dźěći a młodostnych w serbšćinje.

Za dźěći w pěstowarskej starobje zhotowjamy swójski informaciski zešiwk Lutki a materialije k podpěrje přiswojenja serbskeje rěče kaž hry, kolenkowe knižki, spěwniki a powědančka.

Dalši naš zaměr je, dźěło kubłarkow přez wuwiwanje didaktiskich materialijow podpěrować, kiž maja jim dźěło při posrědkowanju serbšćiny w pěstowarnjach a hortach wolóžeć. Tež naše dalekubłanske poskitki su na tutu jich dźěławosć wusměrjene.

Staršim serbsce wuknjacych dźěći poskićujemy rěčne kursy serbšćiny – za započatkarjow runje tak kaž za pokročenych. Zajimcy za čěšćinu přeprošujemy na wječorne kursy čěšćiny kaž tež na lětni intensiwny kurs čěšćiny.