Wukubłanje/FSJ

 

Rěčny centrum WITAJ spěchuje tež dźěło z młodostnymi. Tak poskićamy wukubłanske městno na překupca/překupču za běrowowu komunikaciju (jenož w Budyšinje) a městno za Dobrowólne socialne lěto na polu kultury w Choćebuzu kaž tež w Budyšinje.

Za rěčny centrum je wobohaćenje, hdyž dźěłaja młódši a starši sobudźěłaćerjo wusko hromadźe. Woni wuměnjeja sej ideje a nazhonjenja a podpěraja so mjez sobu při projektach.

Ze spěchowanjom młodźinskeho dźěła chce Rěčny centrum WITAJ zajim na powołanskej perspektiwje w serbskich institucijach budźić.